Skip to main content

Οικογενειακός προγραμματισμός & Αντισύλληψη

Οικογενειακός προγραμματισμός & Αντισύλληψη Οι οικογενειακός προγραμματισμός αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αναφέρεται σε ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας ανδρών και γυναικών και βασίζεται σε σύγχρονα και τεκμηριωμένα ιατρικά δεδομένα.

Επικοινωνήστε με τον Ιατρό συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

  Ο οικογενειακός προγραμματισμός αφορά το δικαίωμα κάθε ανθρώπου και ζευγαριού να επιλέξει συνειδητά, υπεύθυνα και με ελευθερία το χρόνο της απόκτησης παιδιών και της επέκτασης της οικογένειας, έχοντας λάβει γνώση όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

  Ο οικογενειακός προγραμματισμός πραγματοποιείται μέσω ενός εξειδικευμένου ιατρού, ο οποίος προσφέρει συμβουλευτική και ενημέρωση για μια πληθώρα ζητημάτων, όπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η αντισύλληψη.

  Η αντισύλληψη αποτελεί κεντρικό ζήτημα του οικογενειακού προγραμματισμού και περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες, ασφαλείς και αξιόπιστες μεθόδους αποφυγής μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και της ρύθμισης της γονιμότητας, εξασφαλίζοντας τη σωματική και ψυχολογική υγεία και ευημερία όλων των εμπλεκόμενων ατόμων.

  Μέθοδοι αντισύλληψης

  Υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες μέθοδοι αντισύλληψης οι οποίες διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με:

  • Την εφαρμογή τους σε γυναίκες ή άνδρες
   Κάποιες μέθοδοι αντισύλληψης είναι αποτελεσματικές στη χρήση τους από άνδρες, στοχεύοντας στην μείωση της παραγωγής σπέρματος, την παρεμπόδιση ή την καταστροφή του, αφού εξέλθει από το πέος. Άλλες χρησιμοποιούνται μόνο σε γυναίκες, αναστέλλοντας την ωορρηξία ή εμποδίζοντας τη γονιμοποίηση του ωαρίου.
  • Τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής
   Πρόκειται για μεθόδους που προβλέπουν τη λήψη ορμονικών ή φαρμακευτικών σκευασμάτων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν διαδεδομένες μέθοδοι όπως τα αντισυλληπτικά χάπια και ο κολπικός δακτύλιος, και λιγότερο διαδεδομένες όπως τα αντισυλληπτικά εμφυτεύματα, ενέσεις και έμπλαστρα. Η χρήση αυτών των μεθόδων γίνεται συστηματικά και με συγκεκριμένη περιοδικότητα, η οποία ορίζεται από τον ιατρό και πρέπει να ακολουθείται ρητά.
  • Την εισαγωγή στο σώμα ειδικών ιατρικών συσκευών φραγμού.
   Αυτές οι μέθοδοι ονομάζονται τεχνικές μέθοδοι αντισύλληψης ή μέθοδοι φραγμού, λόγω της λειτουργίας τους που αφορά την παρεμπόδιση των σπερματοζωαρίων να φτάσουν στη μήτρα και να γονιμοποιήσουν το ωάριο. Συγκριτικό πλεονέκτημα κάποιων από τις μεθόδους φραγμού είναι η αποτελεσματικότητά τους έναντι των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.Διαδεδομένοι μέθοδοι φραγμού για τους άνδρες είναι το (ανδρικό) προφυλακτικό, και για τις γυναίκες το ενδομητρικό σπείραμα (σπυράλ), το κολπικό διάφραγμα, ο κολπικός σπόγγος και το γυναικείο προφυλακτικό.
  • Τη μονιμότητα του αποτελέσματος.
   Σε άτομα που έχουν αποφασίσει υπεύθυνα και έπειτα από ενημέρωση ότι δεν επιθυμούν την απόκτηση παιδιών, υπάρχουν μέθοδοι που επιτυγχάνουν μόνιμη αντισύλληψη μέσω χειρουργικής επέμβασης. Συγκεκριμένα, για τις γυναίκες υπάρχει η επιλογή της απολίνωσης σαλπίγγων, ενώ για τους άνδρες η βαζεκτομή.

  Πέραν από τις παραπάνω επεμβατικές μεθόδους, υπάρχουν και κάποιες φυσικές μέθοδοι αντισύλληψης, οι οποίες διακρίνονται από σημαντική αναποτελεσματικότητα. Σε αυτές ανήκουν για παράδειγμα η καταγραφή τον γόνιμων ημερών για την αποφυγή σεξουαλικών επαφών και η διακεκομμένη συνουσία, η αποτελεσματικότητα των οποίων βασίζονται στον αυτοέλεγχο ως προς την συμμόρφωση με τις υποδείξεις του ιατρού.

  Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το ιατρικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, η λήψη άλλης φαρμακευτικής αγωγής και η ηλικία. Συνεπώς, η ιδανική μέθοδος αντισύλληψης είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο και η επιλογή της γίνεται σε συνεργασία με τον ιατρό.

  Κόστος αντισύλληψης

  Το κόστος της αντισύλληψης εξαρτάται από τη μέθοδο του θα χρησιμοποιηθεί. Κάποιες μέθοδοι έχουν μικρό κόστος, αλλά απαιτούν συστηματικά την κάλυψη κάποιων εξόδων, σε μηνιαία βάση, όπως τα αντισυλληπτικά χάπια ή τα ανδρικά προφυλακτικά, ενώ άλλες λίγο μεγαλύτερο κόστος το οποίο πρέπει να καλύπτεται ανά μερικούς μήνες ή χρόνια, όπως για παράδειγμα το ενδομητρικό σπείραμα. Σε περίπτωση επιλογής μιας μεθόδου μόνιμης αντισύλληψης μέσω χειρουργικής επέμβασης, το κόστος είναι υψηλότερο, προσφέροντας μόνιμο αποτέλεσμα.

  231 305 1987
  espa